De praktijk als leermeester

scholieren

In Rotterdam is het Zuidplein Initiatief gestart. Doelgroep van de aanpak zijn leerlingen van het Albeda College (niveau 1 of  niveau 2 Handel). Zij krijgen zowel didactisch als fysiek onderwijs aangeboden in een “real life” omgeving van werk.

Deze manier van werken slaat aan bij jongeren die niet meer kunnen of willen functioneren in het reguliere schoolsysteem. De aanpak biedt de jongeren de structuur en het “maatwerk” dat zij nodig hebben om een kwalificatie te behalen. Dat de aanpak aanslaat blijkt voornamelijk uit de resultaten die het Zuidplein Initiatief behaald.

Voorheen behaalde 54 % van de leerlingen een kwalificatie, in het Zuidplein Initiatief stroomt 89% gekwalificeerd uit. De aanpak realiseert een afname van schooluitval van 30% en een sterke verlaging van spijbelen.

De succesfactoren in de aanpak worden door een aantal factoren bepaald.

  1. Doordat de school in de praktijk wordt geplaatst, krijgen jongeren een beter beroepsbeeld.
  2. De jongeren worden op de werkplek uitgedaagd om ervaring op te doen en om te gaan met meer verantwoordelijkheid.
  3. Door de één op één begeleiding wordt voorkomen dat jongeren “uit beeld” verdwijnen en kan tussentijdse uitval worden bestreden.
  4. Begeleiding tijdens het project, richt zich niet alleen op de leerlingen maar ook op de werkgevers en de ouders. Het blijkt dat ouders weinig betrokken zijn bij deze doelgroep.
  5. Aanstellen van relatiemanagers om de praktijkplaatsen te vinden en contacten met winkeliers te onderhouden

De aanpak is goed overdraagbaar. In verschillende winkelgebieden in Rotterdam en in Hellevoetsluis wordt deze aanpak succesvol toegepast. Ook in Tilburg, Amsterdam en Zaandam draaien deze trajecten. Amersfoort en Maastricht zijn voornemens te gaan starten. Het model is ook sector overstijgend overdraagbaar.